Ο Κώστας Φωτόπουλος αυτοσχεδιάζει πάνω σε ταινία βουβού κινιματογράφου 'Ο Στρατηγός'